لوله بازکنی کیائی

لوله بازکنی کیائی

با دستگاه ژنراتور فنرهای برقی در سایزهای مختلف و تراکم هوا (بدون خرابی)