لوله کشی و تاسیسات کیائی

 لوله کشی و تاسیسات کیائی

خدمات فنی و ساختمانی کیائی با35 سال سابقه  وجواز رسمی  1908 عضو رسمی اتحادیه غرب تهران بزرگ      

لوله کشی و تاسیسات کیائی

 اعم ازسردوگرم وفاضلاب یکی از بزرگترین ومهم ترین عضو واجرای یک ساختمان چه یک واحد وچه یک برج یا یک شهرک 5000 واحدی باشد  .

بعد از فونداسیون وطبقات و دیوارچینی  نوبت امر مهم لوله کشی سردوگرم -  شوفاژ- وفاضلاب  می باشد که باید توجه داشت .

1- لوله ها ازهرکدام که باشد باید کوتاه ترین راه

2 - شیبدارترین مسیر برای تخلیه فاضلاب

3 -  لوله های مناسب سایز یا قطر لوله برای اب یا فاضلاب یا شوفاژ  که شامل لوله های ورودی وتقسیم ان به انشعابات باشد باید استفاده کرد

4- یکی دیگر برای فشار اب می توان اب را اول به پشت بام هدایت کرد بعد به طبقات

5- باید برای محافظت ازلوله یا با فوم عایق کرد یابعد از تست با سیمان وملات روی ان را پوشاند که از مصالح ساختمانی در امان باشند

6- ازنور خورشید وازسرمای مستقیم زمستان در امان باشند

7- لوله ها باید تحت استاندارهای بین المللی یا ازجنس خوب ومواد اول باشند

8- کاملا برای جوش دادن یا هدیده کردن یا چسب زدن یا با اچار سفت کردن ویا هرکاری که باید انجام داد مضایقه وسهل انگاری نشود 

9- برای فاضلاب ها حتما از اتصالات 45 درجه بیشتر مصرف شود برای راحتی اب رفتن ولجن نگرفتن و فنر زدن لوله            

سرد و گرم ، شوفاژ پولیکا ، نیوپایپ ، آهنی ، سبز رادیاتور فلاش تانک ، منبع انبساط ، دو جداره