وصل لوله های ساختمانی به اگو شهری

 وصل لوله های ساختمانی به اگو شهری

وصل لوله های ساختمانی به اگو شهری  

    (اجرای لوله کشی ساختمان وتبدیل بالوله های فشارقوی به اگو شهری ، ازتخریب بادستگاهای بتن کن برقی بابهترین مسبر  لوله واجناس و اتصالات لوله ،  ،مصالح ساختمانی ، بنائی  ،تاحمل نخاله زیرنظربهترین مهندسین ومعماران خبره وباتجربه  با35 سال  درغرب وشمال تهران بزرگ درخدمت شهروندان گرامی می باشد