رفع رطوبت نم توالت و حمام کیائی

 رفع رطوبت نم توالت و حمام کیائی

رفع رطوبت نم توالت وحمام و ...

رفع رطوبت نم توالت و حمام کیائی

رفع رطوبت نم توالت وحمام: رطوبت نم سرویس بهداشتی از چند عامل باعث مشود

1- قیرگونی سرویس بهداشتی مشکل یا فرسود وخراب شده

2- لوله های شوفاژوسرد و گرم  پوسیدگی پیدا کرده که نم لوله  ها باعث اب کشیدن گچ ها گردیده ورطوبت ایجاد گردیده

3- برای فرش کردن سرامیک نباید با ماسه و سیمان فرش شود باید زیر سرامیک با نرمه سیمان سفید وپودر سنگ فرش شود که اب از لای سرامیک به زیر نفوذ پیدا نکند زیرا اب از ماسه وسیمان سیاه به مرور زمان نفوذ پیدا کرده به روی قیر گونی امده وباید اب داخل فاضلاب گردد

4- در زمان بنائی زیر کاسه باید ماسه نرم بریزند اگر دور کاسه توالت وکفشور حمام واشپزخانه را بتون بریزند اب به روی قیر گونی امده اب راهی ندارد به داخل فاضلاب ازروی قیر گونی اب رفته برود واین اب انباشته شده به دیوارها زده وتمام گچ ها خیس شده وباید تمام سرویس بهداشتی کنده شود

5- دورتادورسرویس قیرگونی را تا یک متر بالا نیاورده باشند باید قیر گونی را بالا بیاورند