تخلیه چاه و لوله بازکنی کیائی

 تخلیه چاه و لوله بازکنی کیائی

برای تشخیص پربودن چاه چند راه دارد 

1- اگر در اثر مصرف زیاد مانند بارندگی یا حمام رفتن از پائین ترین نقطه به چاه زیرزمین یا پارکینگ اب بیرون بزند وخود به خود در اثر مصرف نکردن اب پائین برود واین عمل تکرار شود پر بودن چاه می باشد                                                    

2- با فنر داخل دریچه بازدید یا کفشور زده شود وداخل چاه فنر ازاد شود اثبات پر بودن چاه می باشد

3- بوی بد و تعفن که باعث اذیت وازار همسایگان گردد دلیل دیگر برای پر بودن چاه می باشد

4- درب چاه در اثر ریزش بالای گلدانی  یا خاک و ماسه پشت بام باعث مسدود  شدن چاه می گردد                                                                   

 

با دستگاه ژنراتور فنرهای برقی با جواز 1908 در سایزهای مختلف و تراکم هوا (بدون خرابی)

 لوله بازکنی کیایی زیر نظر اتحادیه با جواز 1908

زیرنظراتحادیه بااکیپ مجهزبا 35 سال سابقه مفید درغرب وشمال تهران بزرگ درخدمت همشهریان محترم

" width="640">" width="640">